Nowości
Życie codzienne żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939 - 1947
Brak okładki
Wagnerowiec : spowiedź byłego dowódcy tajnej armii Putina
Przywództwo a innowacyjność organizacji : perspektywa teoretyczna i praktyczna
Obrona "chrześcijańskiej Europy" przed "inwazją Islamu"? : populistyczny dyskurs polityczno - religijny w Polsce w kontekście kryzysu migracyjnego w UE
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023