New items
Operacje wsparcia pokoju : geneza, stan aktualny, perspektywy
Przetaina
Reputacja lidera : jak budować wizerunek i rozwijać kompetencje, by porwać za sobą ludzi
Współczesna kultura motoryzacyjna jako czynnik bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
Marka osobista w kształtowaniu kariery zawodowej kadry menedżerskiej