New items
Osobowość, kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna menedżerów : determinanty stylu kierowania
O włos
Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach zrównoważonego rozwoju
Wielowymiarowość współczesnych konfliktów
Podręcznik survivalu