Nowości
Dylematy taktyki
Wiatrołomy
Przywództwo a innowacyjność organizacji : perspektywa teoretyczna i praktyczna
Program studiów : kierunek studiów : logistyka : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Zarządzanie motywacją pracowników