New items
Książę : cel uswięca środki : ponadczasowe dzieło traktujące o władzy, strategii i podstępie
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : informatyka : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Bezpieczeństwo działań w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty. T. 1,
Regulamin Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku