New items
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Działania antyterrorystyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na polskich obszarach morskich i w portach
Życie lalek
Socio-economic and legal dimensions of digital transformation : selected contexts
Dzieje Ukrainy : Ukraina i Ukraińcy w latach 1914-2022