New items
Ucieczka niedźwiedzicy
Wagnerowcy : psy wojny Putina
Wprowadzenie do oceny ryzyka operacyjnego w funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa powszechnego
Państwo
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia drugiego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023