New items
Przyszłość mobilności i logistyki jako przedmiot badań nauk społecznych
Sprawność współdziałania podmiotów w zarządzaniu kryzysowym
Broń pancerna II wojny światowej : opancerzenie, prędkość, uzbrojenie, szybkostrzelność
Regulamin Biblioteki Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Superinteligencja : scenariusze, strategie, zagrożenia