New items
Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka
Przełomowe momenty wojen w świetle faktów i tradycji : z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej
Bezpieczeństwo działań w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty. T. 2,
Polska Marynarka Wojenna a bezpieczeństwo morskie państwa od zimnej wojny do NATO : próba usystematyzowania
Człowiek wobec szans i zagrożeń generowanych w wirtualnym świecie