New items
Prakseologia w sztuce wojennej : wielowymiarowe aspekty kształtowania bezpieczeństwa
Trzcinowisko
Zmiany klimatu : polityka, ideologia, nauka, fakty
Paderborn
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane kwestie