New items
Prawa człowieka : ujęcie interdyscyplinarne
Modele zatrudnienia a strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej
O wojnie w Ukrainie i bezpieczeństwie Polski
Przetaina
Profesjonalny coaching : zasady i dylematy etyczne w pracy coacha