New items
Coachingowy model zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnej organizacji
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : jednolite studia magisterskie : kierunek : inżynieria bezpieczeństwa E-2021. Cz. 1-ANEKS 1
Cyberbezpieczeństwo dla zaawansowanych : skuteczne zabezpieczenia systemu Windows, Linux, IoT i infrastruktury w chmurze
Metoda estymacji elementów nawigacyjnych bezzałogowego statku powietrznego w systemie radarowego zobrazowania terenu
Skaza