New items
Matematyka w uczeniu maszynowym
Ucieczka niedźwiedzicy
Przywództwo a innowacyjność organizacji : perspektywa teoretyczna i praktyczna
Książę : cel uswięca środki : ponadczasowe dzieło traktujące o władzy, strategii i podstępie
Karbala : raport z obrony City Hall