New items
Awers
Drudzy
Blockchain i bezpieczeństwo systemów rozproszonych
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : zarządzanie : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 E-2021. Cz. 3
Program szkolenia słuchaczy 6-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy łączności i informatyki, grupa osobowa eksploatacji systemów łączności