New items
Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego
Znaczenie kultury bezpieczeństwa w procesach logistycznych na przykładzie pandemii COVID-19 i innych elementów kaskadowej sytuacji kryzysowej
Employer branding : praktyczny podręcznik
Gdy przychodzi noc
Ekstremalne przywództwo : elitarne taktyki Navy Seals w zarządzaniu