New items
Salome
Text mining : metody, narzędzia, zastosowania : wykorzystanie SAS text analytics
Honor żołnierza 1939
Innowacje w transporcie : zrównoważony rozwój - integracja gałęzi transportu -sztuczna inteligencja
Ekologistyka : teoria i praktyka zarządzania składowiskami odpadów