New items
Skitury : kompletny narciarski podręcznik
Myśl strategicznie! : jak przygotować i zmieniać organizację w odpowiedzi na wyzwania otoczenia
Wprowadzenie do oceny ryzyka operacyjnego w funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa powszechnego
Lider wystarczająco dobry : 12 lekcji autentycznego przywództwa na czasy niepewności
Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. T. XII,