New items
Badania jakościowe : metody i zastosowania
Informatyka w ogólnym zarysie
Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach : 33 zasady skutecznego naboru pracowników
Maskowanie wojsk i obiektów na przykładzie doświadczeń wybranych państw
Psychologia wojny : strach i odwaga na polu bitwy