Nowości
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w bibliotece uczelni wojskowej
Program szkolenia słuchaczy 12-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy logistyki, grupa osobowa infrastruktury
Wprowadzenie do oceny ryzyka operacyjnego w funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa powszechnego
Lider wystarczająco dobry : 12 lekcji autentycznego przywództwa na czasy niepewności
Employee experience : zarządzanie kapitałem ludzkim w kategoriach rynku doznań