New items
Program szkolenia kursu doskonalącego : przygotowanie i prowadzenie zajęć taktycznych z pododdziałem z wykorzystaniem laserowych symulatorów strzelań
Koordynacja działań powietrzno - morskich w operacji połączonej : DD-3.3.3(B)
Dom
Ochrona środowiska w działaniach NATO : DU-4.23.4.3(B)
Budownictwo wojenne