New items
Czołgi i pojazdy opancerzone USA II wojny światowej : czołgi, działa samobieżne, transportery półgąsienicowe
Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. T. XIII,
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : studia II stopnia : kierunek : zarządzanie E-2023. Cz. 2
Zbiór kart przedmiotów do aneksu do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : dowodzenie E-2020. Cz. 1
The art writing : teacher's book. B2