Nowości
Trofea wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 : zbiory Muzeum Wojska Polskiego
Opus solidarietatis pax = pokój owocem solidarności
Mobilność wojskowa wyznacznikiem bezpieczeństwa logistycznego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Battleplan : english for the polish military. Level 3,
Regiony świata : geografia i geopolityka