New items
Dziś idę walczyć, mamo... : najmłodsi w walce o wolną Polskę 1863-1989
Ograniczone przywództwo : studium empiryczne
Zarządzanie produktem
Siły zbrojne : teoria i praktyka funkcjonowania
E-learning : projektowanie, realizowanie i ocena