New items
Odnawialne źródła energii w logistyce
Bezpieczeństwo Polski w świetle wojny na wschodzie
Wprowadzenie do oceny ryzyka operacyjnego w funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa powszechnego
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : inżynieria bezpieczeństwa : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Konsekwencje pandemii koronawirusa dla przemysłu obronnego