New items
Zdarzenia masowe i konflikty zbrojne : organizacja i procedury postępowania
Zbrodnie przeciwko ludzkości w doktrynie i orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Sztuka wojenna : chiński traktat o skutecznej taktyce i strategii w walce zbrojnej oraz w życiu i w interesach
Walka piechoty