New items
Psychologia wojny : strach i odwaga na polu bitwy
Zbrodnie przeciwko ludzkości w doktrynie i orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych
Głębokie uczenie : wprowadzenie
Włoskie Wojska Specjalne
Marines : bohaterowie operacji specjalnych