New items
Ostatnia prawdziwa singielka
Twoja firma 2.0 : od dobrej do wielkiej
Centrum śmierci
Mapa ryzyka w zarządzaniu organizacją : w kierunku organizacji opartej na innowacjach i kulturze ryzyka : podstawy teoretyczne, studia przypadków, zadania, dobre praktyki
Pięć dysfunkcji pracy zespołowej : opowieść o przywództwie