New items
Młot na czarownice Pars Tertia : część dotycząca postępowania zarówno w sądach kościelnych jak cywilnych przeciwko czarownicom i w rzeczy samej wszelkim heretykom : zawiera XXXV pytań, w których jak najdobitniej określono formalne zasady wszczynania sprawiedliwego procesu, jak powinien być on prowadzony oraz przedstawiono sposoby ogłaszania wyroku
Diabelska lalka
Etyczne przejawy wiedzy o bezpieczeństwie
Dawne fortyfikacje : dla turystyki, rekreacji i kultury
Zarządzanie procesami logistycznymi we współczesnych przedsiębiorstwach