New items
AWL Leader Development System = Akademicki System Przywództwa : vedemecum lidera
Routledge handbook of Russian foreign policy
Wewnętrzny front : Łukaszenki wojna informacyjna i kryzys migracyjny na granicy polsko - białoruskiej
Wstęp do taktyki pododdziałów wojsk lądowych
Organizacja i funkcjonowanie szkolenia na odległość w resorcie obrony narodowej : DU-7.0.7