New items
Matematyka w uczeniu maszynowym
Nowa zimna wojna : konfrontacja i odstraszanie
Niemieckie mundury II wojny światowej
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : dowodzenie : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Routledge handbook of Russian security