New items
Społeczeństwo jako uczestnik bezpieczeństwa : wybrane zagadnienia
Motywacja osiągnięć zawodowych oficerów Wojska Polskiego
Restrukturyzacja : wprowadzanie trudnych zmian z korzyścią dla organizacji i pracowników
Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2022
Odstraszanie : strategia i polityka