New items
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia II stopnia : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Procedury działania pododdziałów regulacji ruchu : DU-4.4.4.1 (A)
Czarny Łabędź : jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem
Wyzwania kierowania ludźmi w systemie hybrydowej organizacji pracy
Przegrana wojna : konflikt na Ukrainie, beneficjenci i bankruci