New items
Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej : podstawowe założenia i uwarunkowania
Repatriacja amerykańskich jeńców wojennych i cywilów z radzieckich jednostek repatriacyjnych na terenie Polski w latach 1944-1945
Sztuka wojny według Machiavellego
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : bezpieczeństwo narodowe : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 E-2021. Cz. 2
System ochrony praw człowieka pierwszej generacji wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych. [T. 3]