New items
Battleplan : english for the polish military. Level 3,
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : informatyka : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : logistyka : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024
Integracja europejska : uwarunkowania, istota i następstwa
Przywództwo wyższego stopnia : Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji