New items
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : bezpieczeństwo narodowe : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024 E-2023. Cz. 1
Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie
122. [Stu dwadziesto dwu] mm artyleryjska wyrzutnia rakietowa WR-40 Langusta
Ostra
Zarządzanie informacją w systemach bezpieczeństwa podczas sytuacji nadzwyczajnych w pokojowych warunkach funkcjonowania państwa