New items
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Przywództwo w trudnych czasach : o pokonywaniu coraz większych wyzwań z odwagą i pewnością
Strażak : życie w ciągłej akcji
AWL Leader Development System = Akademicki System Przywództwa : vedemecum lidera
Bezpieczeństwo Polski w świetle wojny na wschodzie