New items
Instrukcja rejestracji sprzętu inżynieryjnego, przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk, lotniskowego, pożarniczego, infrastruktury wojskowej oraz wojskowych pojazdów kolejowych : DU-4.4.6(B)
Informatyka w ogólnym zarysie
O wojnie w Ukrainie i bezpieczeństwie Polski
Funkcjonowanie bezzałogowych systemów powietrznych w sferze cywilnej
Działanie podmiotów leczniczych w sytuacjach wypadków masowych oraz w trakcie pandemii