New items
Organizacja i funkcjonowanie szkolenia na odległość w resorcie obrony narodowej : DU-7.0.7
Procedury działania pododdziałów regulacji ruchu : DU-4.4.4.1 (A)
Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. T. XII,
Sedno strategii : jak lider może stać się strategiem
Ekstremalny poradnik przetrwania