Nowości
Lider wystarczająco dobry : 12 lekcji autentycznego przywództwa na czasy niepewności
Podstawy geopolityki
Program szkolenia słuchaczy 12-miesięcznego kursu oficerskiego z przeznaczeniem na stanowiska służbowe w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej : korpus osobowy wojsk lądowych, grupa osobowa pancerno-zmechanizowana
Bezpieczeństwo informacji w dobie cyberprzestrzennych zagrożeń
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : logistyka : poziom studiów : studia I stopnia : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023