Nowości
Retoryka w dydaktyce akademickiej : perspektywa pedagogiczno-filozoficzna
Handel ludźmi
Informatyka śledcza i Kali Linux : przeprowadź analizy nośników pamięci, ruchu sieciowego i zawartości RAM-u za pomocą narzędzi systemu Kali Linux 2022.x
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : informatyka E-2023. Cz. 3
Rosyjska sztuka operacyjna : teoria i praktyka