Nowości
Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2020. T. 9
Funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny : system bezpieczeństwa narodowego RP w kontekście zagrożeń oraz prawnych aspektów funkcjonowania państwa
Nie)bezpieczny poligon : nowe technologie w szkoleniach CBRN
Nielegalny obrót odpadami : studium prawnokarne i kryminologiczne
Krzyżacy : czarno - biała legenda