New items
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : informatyka : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : inżynieria bezpieczeństwa : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. System meldunkowy EOD : DTU-3.18.1.6 (C)
AWL Leader Development System = Akademicki System Przywództwa : vedemecum lidera
Program szkolenia słuchaczy 12-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy przeciwlotniczy, grupa osobowa artylerii przeciwlotniczej