New items
Czyngis - Chan : najokrutniejszy zdobywca wszech czasów
Employer branding : budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku
Kompetencje społeczne nauczycieli akademickich w dobie cyfryzacji
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : dowodzenie E-2023. Cz. 3
Wpływ kultury organizacyjnej na skuteczność funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego