Nowości
Routledge handbook of the law of armed conflict
Cyberbezpieczeństwo w Polsce : od dyskursów do polityk publicznych
Bezwzględne przeszkody udzielania prawa ochronnego na znak towarowy: na podstawie art. 129¹ pwp
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Organizacja i funkcjonowanie szkolenia na odległość w resorcie obrony narodowej : DU-7.0.7