New items
Niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. System meldunkowy EOD : DTU-3.18.1.6 (C)
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : inżynieria bezpieczeństwa : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Przegrana wojna : konflikt na Ukrainie, beneficjenci i bankruci
Zakres wiedzy i umiejętności personelu EOD : DTU-3.18.1.10 (C)
Bezpieczeństwo geopolityczne