New items
Podstawy geopolityki
Wyzwania kierowania ludźmi w systemie hybrydowej organizacji pracy
Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. T. XII,
Program szkolenia kursu doskonalącego : przygotowanie i prowadzenie zajęć taktycznych z pododdziałem z wykorzystaniem laserowych symulatorów strzelań
Kronika Wojska Polskiego 2021