New items
Postawy pokolenia Z wobec obywatelskości
Rosyjska sztuka operacyjna : teoria i praktyka
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : bezpieczeństwo narodowe : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024 E-2023. Cz. 1
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : inżynieria bezpieczeństwa E-2023. Cz. 2
Wielowymiarowość współczesnej logistyki : logistyka wojskowa a logistyka cywilna