New items
Wykłady z podstaw informatyki : wydanie 2022/2023
Zapobieganie samobójstwom : zachowania suicydalne osób starszych
Bezwzględne przeszkody udzielania prawa ochronnego na znak towarowy: na podstawie art. 129¹ pwp
Przegrana wojna : konflikt na Ukrainie, beneficjenci i bankruci
O wojnie