New items
Sekretna wojna. 3 : z dziejów kontrwywiadu II RP (1914) 1918-1945 (1948)
Granice przywództwa : rezultaty, relacje i absurdalnie duża władza
Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie : sprawność działania w zarządzaniu kryzysowym
Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : informatyka E-2022. Cz. 1