New items
Edukacja medialna, informacyjna i cyfrowa (nie tylko) w bibliotece : doświadczenia i wyzwania
Wielowymiarowość współczesnej logistyki : logistyka wojskowa a logistyka cywilna
Snajper - ukryta broń dowódców : zasady i techniki działania
Kuba
Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji : sztuka komunikowania się