Nowości
Routledge handbook of the law of armed conflict
Bezpieczeństwo Polski w świetle wojny na wschodzie
Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 10
Cyberbezpieczeństwo w Polsce : od dyskursów do polityk publicznych