Nowości
Konsekwencje pandemii koronawirusa dla przemysłu obronnego
Wprowadzenie do oceny ryzyka operacyjnego w funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa powszechnego
Sun Zi i jego Sztuka wojny : filozofia i praktyka oddziaływania na bieg zdarzeń
Stany zagrożenia życia i zdrowia : schematy postępowania dla ZRM typu P
Wewnętrzny front : Łukaszenki wojna informacyjna i kryzys migracyjny na granicy polsko - białoruskiej