New items
Szkolenie logistyczne : vademecum
Zakres wiedzy i umiejętności personelu EOD : DTU-3.18.1.10 (C)
Niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Ogólne zasady działania EOD : DTU-3.18.1.13 (A)
Bezpieczeństwo działań w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty. T. 1,
Routledge handbook of Russian security